ABD Yazılım & Bilişim Ticaret Heyeti (Şikago-Seattle) Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği, 09.12.2013 tarih ve 28846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İhracat 2013/7 sayılı Tebliğ ile, münhasıran kendi faaliyet alanına dahil edilmiş bulunan Yazılım Bilişim sektörü ihracatı çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, 10-16 Eylül 2017 tarihleri arasında ABD'nin Şikago ve Seattle şehirlerine, Yazılım ve Bilişim sektörüne yönelik bir Ticaret Heyeti planlanmaktadır.Söz konusu organizasyonun, yazılım – bilişim ihracatı odaklı geliştirmiş olduğumuz Akıllı Kümelenme (Smart Cluster) konseptinde Akıllı Şehirler (Smart Cities) alanında pozisyonlanabilecek, ihracata hazır ürünü bulunan üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Dahil edilmesi planlanan faaliyet alanlarından bazıları aşağıdaki gibidir:

E-Ticaret, Savunma Sanayii, Siber Güvenlik, Görüntü İşleme, IT entegrasyonu, Telekomünikasyon, E-Yönetişim, Mobil Uygulama Geliştirme, Dijital Üretim Teknolojiler, Fintek, Akıllı Finans ve Bankacılık Uygulamaları

Bu model ile hayata geçirilmesi planlanan “Bilişim Müteahhitliği” kavramı ile hedef ülkelerin büyük çaplı projelerine teklif verebilecek bir ekosistem oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, firmalarımızın hedef ülke piyasalarına girişinin yanısıra bu ülkede kurulacak ortaklıklar ve/veya işbirlikleri yoluyla üçüncü ülke pazarlarına erişim de hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, yazılım – bilişim alanında faaliyet gösteren katılımcı firmalarımızın bahsekonu Ticaret Heyetine ilişkin “Matchmaking / B2B toplantıları” (eşleştirme danışmanlığı ve organizasyon), tercümanlık, konaklama, ulaşım, transfer hizmetleri gibi harcamaları, 2015/8 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında, limitler dahilinde, %80 oranında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Destek kapsamı dışında kalarak katılımcılarımızdan tahsil edilmesi gereken tutarlara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Ülke

Taslak Heyet Tarihi

Avans Bedeli*

Son Başvuru

İlgili Kişi İletişim

ABD

(Şikago – Seattle)

10–16 Eylül 2017

1 temsilci için 1.900 $

21.04.2017

can.cetin@immib.org.tr

+90 212 454 0678

2 temsilci için 2.900 $

*Avans bedelleri taslak bütçe üzerinden tahmini olarak hesaplanmakta olup, heyet sonrası gerçekleşecek bütçe üzerinden yapılacak hesaplama sonucu firmaya iade yapılabilir ya da firmadan ek ödeme talep edilebilir.
*Planlanan katılımcı sayısının üzerinde talep alındığı durumda, heyet avans bedelinin yatırılma ve gerekli evrakın eksiksiz olarak teslim edilme tarihi esas alınacaktır.

Bu kapsamda, anılan Ticaret Heyetine katılmak isteyen firmalarımızın, belirtilen avans bedelini ödemeleri, aşağıdaki bilgi dosyasında yer alan formları eksiksiz doldurmaları, ıslak imzalı / kaşeli olarak 21 Nisan 2017 günü mesai bitimine kadar Birliğimize teslim etmeleri gerekmektedir.

EK: Başvuru Dosyası.