FUTURALLIA TUNISIA 2018 İŞ FORUMU HK.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğünden gelen, Tunus Büyükelçiliğimizin bir yazısına atfen, Tunus İşadamları Konfederasyonu'nun (CONECT International) ülkemiz işadamlarından oluşan bir heyeti 14-16 Kasım 2018 tarihleri arasında başkent Tunus'ta Laico Otel'de düzenlenecek olan 22. FUTURALLIA İş Forumu'na (FUTURALLIA TUNISIA 2018) davet ettiği bildirilmektedir.

 

Yazının devamında, CONECT Başkanı Tarek CHERIF'in (Fahri Konsolosumuz) Büyükelçiliğimize forumun çok önemsendiğini, özellikle Türk-Tunus ortak işbirliğinin Afrika'ya açılımı bakımından ayrı önemi haiz olduğunu, şu ana kadar 20'ye yakın Afrika ülkesinden 300'ün üzerinde birlik ve işadamları kurumlarından katılım teyidi alındığını, Türkiye'nin münhasıran katılımına özel önem verildiğini ve programda özel yer tahsis edilmek istendiğini vurgulamış olduğu kaydedilmektedir. İlgili Forum'a dair CONECT Başkanının tevdi ettiği broşür ve program ekte iletilmekte olup, Tunus Büyükelçiliğimizin de Türk firmalarımızın anılan foruma katılımının Türk-Tunus ortak işbirliği için önemli olduğunu ifade ettiği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

EK: Orijinal Yazı (2 Sayfa)