İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı

Sayın Üyemiz,

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen tarihlerde aşağıdaki gündem uyarınca yapılacaktır.

Bilgileri ve teşrifinizi önemle rica ederim.                         

Saygılarımla,

Coşkun KIRLIOĞLU

Genel Sekreter V.

BİRLİK ADI

I.TOPLANTININ YERİ, TARİHİ, SAATİ

I. TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK II. TOPLANTININ YERİ, TARİHİ, SAATİ

SON BAŞVURU TARİHİ

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu 04.11.2017 Cumartesi / Saat 14.00

Dış Ticaret Kompleksi 

Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu

05.11.2017 Pazar /  Saat 14.00

12.10.2017 / Perşembe

mesai saati sonu saat 17:30'a kadar

AYRINTILI BİLGİ : www.immib.org.tr ; www.imib.org.tr

TEL: 0212 454 00 52

G Ü N D E M

  • Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
  • Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
  • 01.01.2017 – 31.08.2017 dönemi bilanço, gelir – gider hesaplarının görüşülmesi,
  • 01.01.2017 – 31.08.2017 dönemi Yönetim Kurulunun İbrası,
  • Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
  • Dilekler

EK:

1- Bilgi notu………………………………………………………………… (1 sayfa)

2- Temsilci görevlendirme yazısı………………………………………… (1 sayfa)

 

EK 1 - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL'A İŞTİRAK EDECEK ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ BİLGİ NOTU

  • Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten katılım mümkün bulunmamaktadır. Tüzel kişiler adına genel kurula katılacak temsilcilere ait “TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI”nın, ilk toplantı tarihinden en geç 17 işgünü öncesi 12 Ekim 2017 Perşembe günü saat 17:30'a kadar İMMİB Genel Sekreterliği kayıtlarına geçmesi gerekmektedir.
  • İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'ne 31.12.2016 tarihine kadar üye olan ve cari yıl itibariyle Birliğe olan borçlarını, ilk toplantı tarihinden 17 gün öncesi 18 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 17:30' a kadar ödeyenler genel kurula katılabilirler.
  • Son iki takvim yılında (2015 ve 2016) İstanbul Maden İhracatçıları Birliğinin iştigal sahasına giren maddelerden ve adı geçen Birliğin üzerinden fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya Birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları Birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik eden üyeler genel kurula katılabileceklerdir.
  • Genel kurulda tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarının Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi Birlik genel kurul tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirküleri aslının tevsik edilmesi halinde genel kurula iştirak edilebilecektir.

NOT: Genel Kurula evrak alımı elden ve kargo yoluyla evrak asılları eksiksiz gönderilmek suretiyle son başvuru tarihine kadar (kargodaki gecikmelerden dolayı geç teslimler dikkate alınmayacaktır) yapılacaktır. Faks veya E-mail yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Yıllık aidat borcu Birlik veznesine Birlik üye sicil numaranız ile veya Garanti Bankası Güneşli Şubesi IBAN NO: TR07 0006 2000 2950 0006 2958 75 numaralı hesaba firma vergi numaranız belirtilmek sureti ile yatırılabilir.