Kazakistan Petrol ve Doğalgaz Sektörü Tedarik, Satınalma ve Taahhüt Süreci Bilgilendirme Toplantısı

Sayın Üyemiz,

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan alınan bir yazıda; dünyanın önde gelen petrol ve doğalgaz üreticilerinden olan Kazakistan'da üretim potansiyeli giderek artarken, sektörde faaliyet gösteren firmaların çeşitli ürün, makine ve ekipmanlarla endüstriyel müteahhitlik, lojistik, müşavirlik ve diğer hizmetlere olan ihtiyacının da önemli ölçüde artış gösterdiği bildirilmektedir. 

 

Yazıda devamla, Türk firmalarının bu pazardan daha fazla pay alması, ihracat potansiyelimizin ve  Kazakistan petrol sektöründeki operatörlerin kaliteli ürün ve hizmetlere erişim olanaklarının artırılması amacıyla, 23 Ekim 2018 tarihinde, 14:30 – 17:30 saatleri arasında DEİK'te (Adres: River Plaza, Büyükdere Caddesi, Bahar Sokak No:13, Levent – İstanbul) Kazakistan Petrol ve Doğalgaz Sektörü Tedarik, Satınalma ve Taahhüt Süreci Bilgilendirme Toplantısı'nın düzenleneceği ifade edilmektedir. 

 

Yazıda ayrıca, bahse konu toplantıda ilgili Kazak kurumlarının temsilcileri tarafından petrol ve doğalgaz sektöründeki gelişmeler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler, sektörde ürün ve hizmet sağlayıcısı firmalardan beklentiler,  aralarında Tengizchevroil LLP, North Caspian Operating Company N.V., Karachaganak Petroleum Operating B.V. ve diğer firmaların bulunduğu ana operatörlerin  ön yeterlilik ve ihale süreçleri ve satın alma planları hakkında ayrıntılı sunumlar yapılacağı ve katılımcıların sorularının cevaplandırılacağı belirtilmekte olup, toplantıya özellikle aşağıdaki alanlarda faaliyet gösteren firmaların katılımında fayda görüldüğü iletilmektedir:

 

  • Petrol ve doğalgaz sektörü temsilcilerinin ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet üretimi,
  • Petrol ve doğalgaz sanayii için çeşitli ürün, makine ve ekipman üretimi ve tedariği,
  • Endüstriyel mühendislik ve müteahhitlik,
  • Proje yönetimi, teknik danışmanlık ve müşavirlik.

 

Bu çerçevede, söz konusu toplantıya katılmak isteyen firmaların 19 Ekim 2018, saat 18:00'a  kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/749/11573  internet bağlantısında yer alan formu eksiksiz doldurarak, kayıt yaptırmaları gerektiği ifade edilmektedir.

 

         Bilgilerinizi rica ederim.

 

EK-1: Kazak Heyet Listesi (1 sayfa)

EK-2: Program (1 sayfa)