MALEZYA STA TANITIM FAALİYETLERİ HK.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, ülkemizin Asya-Pasifik Bölgesi'nde Güney Kore'nin ardından ikinci, Güney Asya Bölgesi'nde ise ilk Serbest Ticaret Anlaşması (STA) olma özelliğini taşıyan Türkiye – Malezya STA'sının 17 Nisan 2014 tarihinde Ankara'da imzalandığı ve 1 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

 

Yazıda devamla, anılan STA'nın yürürlüğe girişinin akabinde Malezya'ya ihracatımızda demir-çelik ürünleri başta olmak üzere bazı kalemlerde ciddi artış yaşandığı, ayrıca ihracatımızın ürün bazında çeşitlendiğinin görüldüğü iletilmekte olup, ancak bu artışın ve çeşitlenmenin STA ile kazanılan pazara giriş avantajımızın tam kullanılması halinde daha da artabileceği, bu sebeple söz konusu Anlaşma ile elde edilen avantajların ihracatçılarımıza daha detaylı şekilde aktarılması gerektiğinin değerlendirildiği belirtilmektedir.

 

Bu kapsamda; söz konusu STA'ya ilişkin bilgi notu ekte yer almaktadır.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

EK: Bilgi Notu

İlgili Dosyalar

Bilgi_Notu.pdf269,20 KB