Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; A.TR dolaşım belgelerinin elektronik ortamda düzenlendikten sonra elektronik sistem üzerinden onaylanması ve vize edilmesini sağlayan bir sisteme ilişkin uygulamaya geçildiği, 28 Mayıs 2018 tarihinden sonra ihracat beyannamesi kapsamı düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin sadece elektronik ortamda düzenlenebileceği ve EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Belgelerinin ise 9 Temmuz 2018 tarihinden başlamak üzere ikinci bir talimata kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebileceğinin hükme bağlandığı ifade edilmektedir.

 

Yazıda devamla, Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilen yazıda,  Avrupa Komisyonu'nun kendilerine gönderilen belgelerde (A.TR, EUR.1 ve EUR-MED) ıslak imzanın bulunmasını istediği ifade edilmiş olup konuya ilişkin Avrupa Komisyonu ile görüşmelerin devam ettiği, ikinci bir talimata kadar mezkur belgelerin onay ve vize aşamasının mevcut durumda olduğu gibi elektronik olarak gerçekleştirileceği ancak belgelerin ihracatçı tarafından MEDOS sistemi üzerinden çıktısının alınmasının ardından gümrük memurlarınca "gümrük vizesi" kutusunun imzalanacağı belirtilmektedir.

 

Söz konusu belgelerin elektronik olarak düzenlenmesine ilişkin oluşturulan sistemlerden elde edilen Dolaşım Belgelerinin çıkış gümrük idarelerinde imzalatılması hususunda bilgilerinizi rica ederim.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Üye İlişkileri ve Uygulama Şubesi

0 212 454 00 00