Rehber, Kılavuz Hk.

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda; TTO Mühendislik Belgelendirme Deney Hizmetleri Limited Şirketi'nden Ekonomi Bakanlığına iletilen yazıya atfen, anılan şirketin “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirildiği belirtilmekte olup, yazıda ayrıca, Ulusal Teknik Onay faaliyetleri çerçevesinde, mezkûr Yönetmeliğin 12'nci maddesinde belirtilen malzemelerin kullanım amacına uygun tabi olacakları temel kriterlerin tespit edilmesi gerekliliği ifade edilmektedir.

 

Bu kapsamda, TTO-TRD-009 simgeli elektromanyetik dalga soğuran gazbeton birimlere ilişkin doküman ekte sunulmakta olup, söz konusu dokümana ilişkin varsa, görüş ve değerlendirmelerinizin 22 Haziran 2018 Cuma günü saat 14:00'e kadar, emrah.ozturk@immib.org.tr e-posta adresine iletilmesini rica ederim.

 

 

EK: TTO 009

İlgili Dosyalar

TTO009.pdf474,00 KB