RUSYA İKİLİ GEÇİŞ BELGELERİ HK.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bir yazısına atfen, 2018 yılında Türk taşımacılarında kullanılmak üzere Rusya makamlarından temin edilen 1.500 adet Rusya ilave geçiş belgelerinden 600 adedinin Temmuz ayı, 600 adedinin Ağustos ayı, 100'er adedinin ise Eylül, Ekim, Kasım ayları için Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde kullanıma açıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.