Suben Gümrük Kapısı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığından gelen, Almanya'da yerleşik gümrük firmaları tarafından Berlin Ticaret Müşavirliğine iletilen malumata göre, Alman makamları tarafından Suben Gümrük İdaresinin 16 Haziran 2018 tarihinden itibaren Cumartesi günleri çalışmayacağına ilişkin bir kararın alınmış olduğu belirtilmekte olup, konu ile ilgili olarak Bakanlığımızca girişimlerde bulunulacağı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.