Genel Bilgi


İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, ülkemiz ihracatını arttırmak, ihraç ürünlerini çeşitlendirmek ve ürünlere rekabet gücü kazandırmak için pek çok faaliyet gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetleri çatısı altında bulunan 6 İhracatçı Birliği ile gerçekleştiren İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri;

Bu çerçevede Birliğimiz 2016 yılı içerisinde ;

 • Ekonomi Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yurt dışından önemli satın almacıların ve potansiyel arz eden firmaların yetkililerinin getirildiği 20 adet alım heyeti.
 • Yurt dışında önemli pazarların ziyaret edilerek ilgili ülkedeki önemli firmalar ile firmalarımızın bir araya getirildiği 25 adet ticaret heyeti
 • Üye firmalarımızın katılımıyla oluşturulan Türkiye stantlarıyla, yurt dışında sektörlerinde dünyanın en önemli fuarlarına gerçekleştirilen 25 milli katılım pavilyonu
 • Sektörlerimizi temsilen yurt dışındaki fuarlarda açılan 18 adet info stand
 • Şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan 25 URGE projesi
 • Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve üniversite-sanayi-kamu-girişimci işbirliği ile yüksek katma değerli üretimini arttırmak amacıyla düzenlenen 2 Ar&Ge proje pazarı
 • Üye firmalarımızın personel kalitesinin artması, var olan personelin eksikliklerinin tamamlanması amacıyla 411 firmadan 1765 kişiye verilen 127 eğitim
 • Tasarım, teknolojinin ve üretimin olanaklarının yanı sıra toplumun, insanın ve çevrenin ihtiyaçlarını iyi analiz ederek ülkemizdeki güçlü üretim altyapısı ile iç ve dış pazarlara yeni ürünler sunma potansiyelini arttırmak amacıyla düzenlenen 7 Tasarım Yarışması
 • Avrupa Birliği'nin desteğiyle sektörlerimizde üye firmalarımızın uluslararası rekabet gücünü arttırıcı, üretim ve Ar&Ge faaliyetlerini destekleyici 6 adet AB projesi
 • Sektör problemlerinin masaya yatırılarak çözüm önerilerinin değerlendirilmeye alındığı 21 çalıştay
 • Üye firmalarımızın ihtiyaç duydukları bilgilendirmelerin sağlanması amacıyla 57 seminer ve konferans,  17 yayın, 717 günlük bülten ve Pazar araştırma raporu

gerçekleştirilmiş olup,

 

2017 yılı içerisinde de ,

 

 • 26 adet alım heyeti
 • 68 adet ticaret heyeti
 • 34 milli katılım pavilyonu
 • 26 adet info stand
 • 31 URGE projesi
 • 3 Ar&Ge proje pazarı
 • 500 firmadan 2000 kişiye verilmesi planlanan 130 eğitim
 • 7 Tasarım Yarışması
 • 7 adet AB projesi
 • 14 çalıştay
 • 53 seminer ve konferans,  17 yayın, 616 günlük bülten ve Pazar araştırma raporu

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 

Bunların yanı sıra Birliğimiz aşağıdaki konularda da faaliyetlerini devam ettirmektedir.

 • Sektörler itibariyle ihracatı kayıt ve tescil etmek ve bu kayıtları temel alarak istatistikler üretmek,
 • İhracat ile ilgili konularda derinlemesine analizler gerçekleştirerek raporlar hazırlamak,
 • Hedef pazarlar için pazar raporları hazırlamak ve benzeri Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak,
 • Türk ürünlerini dünya pazarlarına tanıtmak amacıyla gerekli ve faydalı görülen diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Mevcut ve potansiyel pazarlara yönelik pazar araştırmaları yapmak,
 • Avrupa Birliği uyum sürecinde Türk Kimya Sektörü için birçok yenilik ve değişikliği takip ederek bu kapsamda REACH ile ilgili çalışmaları sürdürmek.