UR-GE Projelerimiz

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan “2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) kapsamında Birliğimiz tarafından firmalarımızın sektörel olarak yurtdışına açılmaları ve şirket içi yapılanmalarını geliştirmek amacıyla projeler yürütülmektedir. 2016 yılında farklı sektörlerde 25 UR-GE Projesi'ni aktif olarak yürütmekte olan İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, bünyesinde en çok UR-GE Projesi'ne sahip Birlik olarak öncü ve lider Birlik olma özelliğini devam ettirmektedir.