İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Genel Kurulları Hakkında - Nisan 2019

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

BÜNYESİNDE BULUNAN İHRACATÇI BİRLİKLERİ YÖNETİM KURULLARINDAN

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı günleri ve gündemi aşağıda belirtilmiştir. İlk çağrı için tespit edilen gün ve saatte hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan 1(bir) fazlası sağlanamadığı takdirde, ikinci çağrı sütununda gösterilen gün ve saatte aynı çoğunluk aranmayacak olup, Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan en az 30 kişilik çoğunluk aranacaktır.  Sayın Üyelerimizin anılan toplantıya teşrifleri rica olunur.              

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

 • Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
 • Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
 • Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
 • *Nispi ödeme oranının tespit edilmesi,
 • Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
 • Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
 • Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ibrası,
 • Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
 • Dilekler.

*Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği, Çelik İhracatçıları Birliği genel kurul toplantısında görüşülecektir.

BİRLİK ADI

I.TOPLANTININ YERİ, TARİHİ, SAATİ

I. TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI

TAKDİRDE YAPILACAK

II. TOPLANTININ YERİ,TARİHİ, SAATİ

 

SON BAŞVURU TARİHLERİ

*ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Dış Ticaret Kompleksi - Toplantı Salonu

01.04.2019 Pazartesi  / Saat 13.00

Dış Ticaret Kompleksi - Toplantı Salonu

02.04.2019 Salı  / Saat 13.00

Evrak Tesliminin Son Günü

27.03.2019 / Çarşamba/(Saat 17.30)

Borç Ödeme Son Günü

29.03.2019 / Cuma/  (Saat 23.59)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Dış Ticaret Kompleksi

Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu

Tarih 08.04.2019 Pazartesi / Saat 13.00

Dış Ticaret Kompleksi

Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu

Tarih 09.04.2019 Salı  / Saat 13.00

Evrak Tesliminin Son Günü

03.04.2019 / Çarşamba (Saat 17.30'a kadar)

Borç Ödeme Son Günü

05.04.2019/ Cuma (Saat 23.59'a kadar)

İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Dış Ticaret Kompleksi - Toplantı Salonu

12.04.2019 Cuma / Saat 11.00

Dış Ticaret Kompleksi - Toplantı Salonu

15.04.2019 Pazartesi / Saat 11.00

Evrak Tesliminin Son Günü

09.04.2019 / Salı/(Saat 17.30)

Borç Ödeme Son Günü

09.04.2019 / Salı/  (Saat 23.59)

*ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Dış Ticaret Kompleksi - Toplantı Salonu

22.04.2019 Pazartesi / Saat 11.00

Dış Ticaret Kompleksi - Toplantı Salonu

24.04.2019 Çarşamba / Saat 11.00

Evrak Tesliminin Son Günü

17.04.2019 / Çarşamba/(Saat 17.30)

Borç Ödeme Son Günü

19.04.2019 / Cuma /  (Saat 23.59)

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Dış Ticaret Kompleksi - Toplantı Salonu

25.04.2019 Perşembe / Saat 14.00

Dış Ticaret Kompleksi - Toplantı Salonu

27.04.2019 Cumartesi / Saat 14.00

Evrak Tesliminin Son Günü

19.04.2019 / Cuma/(Saat 17.30)

Borç Ödeme Son Günü

22.04.2019 / Pazartesi/  (Saat 23.59)

İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Dış Ticaret Kompleksi - Toplantı Salonu

29.04.2019 Pazartesi / Saat 10.30

Dış Ticaret Kompleksi - Toplantı Salonu

30.04.2019 Salı / Saat 10.30

Evrak Tesliminin Son Günü

24.04.2019 / Çarşamba/(Saat 17.30)

Borç Ödeme Son Günü

26.04.2019 / Cuma/  (Saat 23.59)

GENEL KURULA İŞTİRAK EDECEK ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ NOT:

Olağan Genel Kurul'a:

 • İlgili Birliğe 31.12.2017 tarihine kadar üye olan, üyelik vecibelerini yerine getiren ve cari yıl itibariyle Birliğe olan borçlarını tabloda yer alan tarih ve saate uygun şekilde ödeyen firmalar Genel Kurula katılabilirler.
 • Son iki takvim yılı itibariyle ( 2017 ve 2018 ) ilgili Birliğin üyesi olan ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılında ( 2017 ve 2018 ) ilgili Birliğin iştigal sahasına giren maddelerden ve adı geçen Birlik üzerinden 5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya Birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları Birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyelerden teşekkül eder.
 • www.immib.org.tr  adresinde yer alan ilgili Birliğin genel kurula katılmaya haiz firma listesinde sadece imalatçı/tedarikçi olarak belirtilen firmaların; 2017 ve 2018 yıllarında toplamda asgari FOB 5.000 ABD Doları yapmış oldukları ihraç kaydıyla imalatlarını gösterir belgeyi ibraz eden üyelerimiz genel kurula katılabilirler.
 • Birlik genel kurullarında tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını güncel Ticaret Sicil Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi Birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirküleri aslı ya da noter onaylı sureti ya da Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile tevsik etmeleri gerekmektedir. Gerçek kişi üyelerin de Birlik genel kuruluna iştirak edebilmek için, geçerlilik tarihi Birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı ile katılım bildirim yazısı aslı ya da Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile tevdi etmeleri gerekmektedir.
 • Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten katılım mümkün değildir. Tüzel kişiler adına genel kurula katılacak temsilcilere ait “TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI” ile gerçek kişilere ait “KATILIM BİLDİRİM YAZISI” ilgili ekleri ile birlikte ilgili Birliğin son başvuru tarih ve saatine kadar İMMİB Genel Sekreterliği kayıtlarına geçmesi gerekmektedir. Faks ve E-Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Belirtilen gün ve saat dolmadan önce Genel Sekreterliğe ulaşmak kaydıyla, posta ve kargo yoluyla belge teslimi kabul edilir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN : www.immib.org.tr                                         Tel:   0212  454 00 00

      ADRES                         :Dış Ticaret Kompleksi, A-Blok Sanayi Cad. Çobançeşme Mevkii  34197   Yenibosna-İstanbul