Lider Birlik İMMİB

DR. GÜVEN UÇKAN
BAŞKAN

2017 yılı ihracatımız için yeni bir atılım yılı oldu. 2017 yılının her ayında ihracatımız yükseldi ve yıllık olarak değerde %10 artış seviyelerini aştı. Başarılı bir yılı tamamlarken, tüm ihracatçı sektörlerimizle beraber, Birlik olarak, 2018'i gurur ve üst düzey bir motivasyonla karşılıyoruz.

1937 yılında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün onayıyla yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile İhracatçı Birliklerinin kurulmasına olanak sağlanmış olup, o tarihte kurulan tek bir Birlikten bugün sayısı 60'a varan İhracatçı Birliklerimiz, tekstilden, gıdaya, madenden elektroniğe, makine ve bilişimden otomotive kadar pek çok sektörümüzün ihracatının artırılmasına katkı sağlamakta sektörlerimizi desteklemekte ve koordine etmekte.

Bu çerçevede, İMMİB olarak, 2017 yılında 36 farklı ülkede çeşitli faaliyetler düzenledik. 23 ticaret heyeti, yurtdışı fuarlarda 23 info-stand, 20 milli katılım organizasyonu ve ülkemizi ziyaret eden uluslararası firmaların temsilcilerine yönelik 51 adet alım heyeti düzenledik. İhracata yönelik en fazla eğitim veren kuruluş olarak 744 üye firmamızın 2.213 çalışanına toplam 161 eğitim ve aynı zamanda ülke çapında 19 seminer ve 18 konferans gerçekleştirdik. Neredeyse ülkemizde yer alan hemen hemen her üniversite öğrencisinin, tekno kentin ve start-up firmalarının bildiği, Türkiye'nin her yerinden girişimcilerin bir araya geldiği AR-GE proje pazarları ve tasarım yarışmalarını düzenlemeye devam ettik.

İMMİB, sadece gerçekleştirdiği faaliyetlerle değil ihracat değerlerinde de sahip olduğu pay ile de öne çıkmakta. Birlik olarak, bu yıl yaklaşık 23 bin aktif üye firmamız ile ülkemiz ihracatının %28'ini gerçekleştirdik. Aralık ayı itibarıyla bünyemizde yer alan 6 sektörde geçen yılın aynı dönemine göre %16''lık bir artışla üyelerimiz, 35 milyar $ ihracat rakamına ulaştı. Ürün ihracatımızın yansıra GSYİH'nın %65'ini oluşturan ve yine İMMİB bünyesinde yer alan hizmet sektörlerimizin ihracatı, geride bıraktığımız 12 aylık periyotta 43 milyar $'ı aştı. Hem ürün ve hem hizmet ihracatını bir arada değerlendirdiğimizde, ülkemiz toplam ihracatının yaklaşık yarısını koordine eden bir Birlik konumuna gelmiş bulunuyoruz.

Ekonomik konjonktür nasıl olursa olsun ihracatta artışın sürekliliği devlet destek mekanizmaları ile sağlanabilmekte, bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı ile birlikte üye firmalarımız ile oluşturduğumuz takımlarla, 24 UR-GE projesini aktif olarak yürütüyoruz. Bununla birlikte, Turquality ve Marka Desteğinden İMMİB üyesi 80 firma yararlanıyor ki bu rakam ülkemizde bu tür prestijli desteklerden yararlanabilen firmaların %33'ünü oluşturuyor.

Desteklerin yanı sıra Ekonomi Bakanlığı ile birlikte ihracatçılarımıza uluslararası pazarlarda kolaylık sağlamak adına Yeşil Pasaport sahibi olmalarına imkân sağladık ve 2000'in üzerinde ihracatçımızın bu imkândan faydalanmasına aracı olduk. Dünya ticaretinden her geçen gün daha fazla pay alan e-ticaret sitelerine, firmalarımızın üye olması için seferber olduk, kısa bir zaman diliminde 3500'ün üzerinde firmamıza e-ticaret sitelerine ücretsiz üye olma olanağı sağladık.

İMMİB olarak bizler sürdürebilir büyüme ve kalkınmanın ihracat ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Hedef ülkelere etkili ticaret heyetleri ve yurt dışı fuar organizasyonları gibi küresel çapta gerçekleştirilen etkinlikler ile üyelerini destek mekanizmalarına en iyi şekilde entegre etmesini, İMMİB'in başarısının altında yatan en önemli etken olarak görüyoruz.

Hem üye sayısıyla hem de ihracat verileriyle ile Lider Birlik olarak ülke ekonomisine katma değer yaratan faaliyetlerimizle ihracatımızı artırmaya, ihracatçılarımızın küresel ticarette rekabet gücü yüksek oyuncular olmalarına katkı sağlayan çalışmalara, 2018 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi devam edeceğiz.