Nasıl Üye Olurum

Genel sekreterliğimiz bünyesinde bulunan Birliklere üye olmak için üyelik başvuru formunun doldurulması zorunludur. Başvuru formunun doldurulmasına müteakip formun ve ekinde çıkan taahhütnamenin alınarak, firma yetkilisi tarafından kaşelenip ve imzalanmasının ardından Genel Sekreterliğimize veya irtibat bürolarımıza elden veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.

Üyelik Şartları ve Bilgilendirme:

1. Üyelik başvuru formunda üye olmak istediğiniz birliği işaretleyiniz.

2. Üyelik başvuru formunda üye iletişim bilgilerini (adres, telefon, faks, e-posta) tam ve düzgün bir şekilde doldurunuz.

3. Halen genel sekreterliğimizde herhangi bir birliğe üye olan firmalar, sadece dilekçe, taahhütname ve imza sirküleri fotokopisi ile diğer birliklerimize üye olabilirler.

4. Vekaletname ile üyelik yaptırılması halinde, vekaletname ve vekilin imza sirküleri taranarak ilgili alana yüklenecektir.

5. Giriş aidatı her birlik için 200 TL' dir.

6. Yeni üye olan firmalardan ayrıca yıllık aidat tahsil edilmeyecektir.

7. Daha önce genel sekreterliğimiz bünyesindeki herhangi bir birliğe üyeliği bulunup istifa etmiş olan firmaların yeniden üye olmak istemesi durumunda varsa mevcut borçlarını ödeyip üye olmak için dilekçe, imza sirküleri ile birlikte 200 TL giriş aidatını yatırarak üyeliklerini aktif hale getirebilirler.

 

BAŞVURU ÖNCESİ GEREKEN BELGELER

 

  • İmza Sirküleri
  • Ticaret Sicil Gazetesi
  • Vergi Levhası
  • Vekaletname ve Vekilin İmza Sirküleri (Vekaleten üyelik yapıyorsa)
  • Ödeme Dekontu - 200 TL (Giriş Aidatı + Yıllık Aidat)
    • Havale ile ödeme yapıldıysa başvuru sırasında sisteme yüklemek için hazır bulundurulmalı. Ödeme daha sonra vezneden de yapılabilir.

 

Üssteki belgeler Online Başvuru formuna yüklenmek üzere hazır bulundurulmalıdır.

 

 

 

 

2016 yılından itibaren ihracatı kayda aldırmak, birlikler tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmak veya üyesi olduğu birliğin genel kuruluna iştirak etmek üzere başvuranların talepleri, var ise daha önceki yıllarda tahakkuk etmiş borçları, bu borçlara ilişkin gecikme faizleri ve cari yıla ait yıllık aidat tahsil edilerek yerine getirilir.