Neden Üye Olmalıyım

İhracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren Birliklere üye olmaları 5910 Sayılı Kanun gereğince zorunludur.

Ayrıca, Birliklerin faaliyet konusunda yer alan ihracatı kayda aldırmak, UR-GE projelerine katılım, yurtdışında düzenlenen fuarlar, sektöre ticaret heyetleri, alım heyetleri, pazar araştırmaları, eğitim, genel kurula katılım gibi hizmetler için de Birliklere üye olunur.