Destek Yönetim Sistemi (DYS)

Destek Yönetim Sistemi Giriş


DYS Giriş Kılavuzu (İMMİB)

Destek Yönetim Sistemine Nasıl Kayıt Olunur? (Ticaret Bakanlığı)

Yararlanıcılar için Sistem Erişimi ve DYS Arayüzleri Kılavuzu (Ticaret Bakanlığı)

Yararlanıcılar için DYS Kullanımına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular (Ticaret Bakanlığı)


DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ (DYS)

 • Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistemdir.
 • Yararlanıcıların DYS üzerinden başvurularını iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur.
 • 01/01/2021 tarihinden itibaren iletilecek yeni başvurular sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilir.
 • Firmalarımızın yararlanıcı tanımlama ve kullanıcı yetkilendirme işlemleri aksamadan devam ettirilmektedir.
 • DYS'de karşılaşılan sorunları dysyardim@immib.org.tr adresine bildirebilirsiniz. (Mail içeriğinde destek türü, firma unvanı, vergi numarası, sorun yaşayan kullanıcı bilgisi, karşılaşılan sorun ve bu soruna ilişkin ekran görüntüleri paylaşılmalıdır)
 • DYS'ye Kayıt Hakkındaki Duyuru Yazısı
 • DYS VRHİB Uygulaması Hk. Bilgilendirme Yazısı
 • Destek Yönetim Sistemine Geçiş Duyuru Yazısı
 • Destek Yönetim Sistemine Geçiş 2. Duyuru Yazısı

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Yararlanıcıların ihracat işlemlerini gerçekleştirdiği üyesi olduğu İhracatçı Birliğine başvurmaları gerekmektedir. (Birden fazla Birliğe üyeliği olan firmaların ihracat işlemlerini ağırlıklı olarak gerçekleştirdikleri Birliğe başvurmaları gerekmektedir.)
 • Yapılacak işlemler için ilk olarak, "Destek Yönetim Sistemine Nasıl Kayıt Olunur?" sunumu incelenmelidir.
 • Birliğimiz üyesi firmalarca tanımlanma başvuruları şirket KEP adresi üzerinden, her bir belge türü ayrı bir pdf dosyası olacak şekilde (Örn. Kapasite raporunun tüm sayfaları tek bir pdf dosyası içerisinde, imza sirkülerinin tüm sayfaları tek bir pdf içerisinde vb. olacak şekilde) immib@hs01.kep.tr adresine gönderilmelidir. (Pdf dosyaları üzerine e-imza atılması gerekmemektedir.)
 • Şahsen yapılacak başvurularda ise, belge asıllarıyla birlikte fotokopilerinin ve belgelerin taranması suretiyle elde edilecek pdf dosyalarının usb/cd vb. ile sunulması gerekmektedir.
 • Yetkilendirilecek kullanıcılara kısıtlı yetki (Başvuru oluşturma ve görüntüleme)  ya da tam yetki (Başvuru oluşturma, görüntüleme ve gönderme) tanımlanabilir.
 • Eksik bilgi/belge olması durumunda yetkilendirme işlemi yapılamamakta olup, tüm bilgi ve belgelerin eksikler giderilerek tekrar sunulması gerekmektedir.
 • 01/01/2020-01/01/2021 tarihleri arasında yapılacak yeni başvurular (Proje, heyet, yurtdışı birim, ön onay, kapsama alınma, ön onaya bağlı olmayan destek ödeme başvuruları vb.) DYS üzerinden yapılabileceği gibi, DYS öncesindeki başvuru usullerine (KEP vb.) göre de yapılabilir.
 • DYS devreye girmeden önce sonuçlandırılmamış başvurular ile DYS öncesi mevzuata göre sonuçlandırılmış (URGE Projesi, Tasarım Projesi, STH-Alım Heyeti-Yurt Dışı Birim-Rapor-Danışmanlık ön onayları vb.) desteklere yönelik yapılacak faaliyet ve destek ödeme başvuruları, proje/ön onay başvurusunun yapıldığı tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır.
 • DYS üzerinden yapılacak UR-GE, STH, Alım Heyeti gibi başvurularda yer alacak katılımcı firmaların DYS'de yararlanıcı olarak tanımlı olmaları zorunludur. DYS'de kayıtlı olmayan firmalar, DYS üzerinden yapılacak başvurulara katılımcı olarak eklenemez.

MEVZUAT

Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat 2019/7)287 KB Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi219 KB

GEREKLİ BELGELER VE FORMLAR

İMMİB Başvuru Dilekçesi20,30 KB EK A - DYS Sistem Kullanım Taahhütnamesi450 KB EK B - DYS Yararlanıcı Bilgi Formu40 KB EK C - DYS Kullanıcı Yetkilendirme Formu38,40 KB EK D - DYS Yetkilendirilmiş Kullanıcı Azil Formu36,40 KB