Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi - 2573 Sayılı Karar

 

MEVZUAT

2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar

2573 Sayılı Karar - Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi


E-TİCARET SİTELERİNE BİREYSEL ÜYELİK DESTEĞİ

2020 Yılı Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi (26.08.2020)

EK A - E-Ticaret Sitelerine Üyelik Başvuru Belgeleri Listesi


DESTEK ÖDEME BAŞVURUSU

(Şirketlerin destek ödeme başvurularını ödeme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde üyesi oldukları İBGS'ye yapmaları gerekir. Şirketler bu destekten üyelik tarihi itibarıyla Bakanlıktan onay almış e-ticaret siteleri için yararlanabilirler.)

Başvuru Nasıl Yapılır?

Gerekli Belgeler Listesi

İMMİB Başvuru Dilekçesi

EK A1 - Ödeme Talep Formu

EK 1 - Taahhütname

EK 2 - Beyanname

İMMİB Eksiklik Tamamlama Dilekçesi