MEVZUAT

2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar

2573 Sayılı Karar - Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi


E-TİCARET SİTELERİNE BİREYSEL ÜYELİK DESTEĞİ

2020 Yılı Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi (26.08.2020)

EK A - E-Ticaret Sitelerine Üyelik Başvuru Belgeleri Listesi


DESTEK ÖDEME BAŞVURUSU

(Şirketlerin destek ödeme başvurularını ödeme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde üyesi oldukları İBGS'ye yapmaları gerekir. Şirketler bu destekten üyelik tarihi itibarıyla Bakanlıktan onay almış e-ticaret siteleri için yararlanabilirler.)

Başvuru Nasıl Yapılır?

Gerekli Belgeler Listesi

İMMİB Başvuru Dilekçesi

EK A1 - Ödeme Talep Formu

EK 1 - Taahhütname

EK 2 - Beyanname

İMMİB Eksiklik Tamamlama Dilekçesi


E-TİCARET SİTESİ ONAY BAŞVURUSU

(Merkezi Türkiye'de bulunan e-ticaret sitelerini işleten şirketler ile yabancı sitelerin Türkiye temsilciliklerinin EK A-3 (E-Ticaret Sitesi Onay Başvuru Formu) ve EK A-4 (Kaynak ve Etkinlik Formu) ile Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekir.)

EK A2 - E-Ticaret Sitesi Onay Koşulları

EK A3 - E-Ticaret Sitesi Onay Başvuru Formu

EK A4 - Kaynak ve Etkinlik Formu