2019 Sektörel Ticaret Heyetleri

Sayın Üyemiz,

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği tarafından üye firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücünü ve yeni pazarlar tanımasına olanak sağlayarak ihracatlarını artırmak amacıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile 2011/1 sayılı "Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ" çerçevesinde elektrik üretim dağıtım ekipmanları ( Kablo, trafo, şalt malzemeleri, otomasyon cihazları, jeneratör, pano, aydınlatma ürünleri vb.), beyaz eşya (buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makineleri) ve tüketici elektroniği sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerimizin katılımı ile ticaret heyetleri düzenlemektedir.

 

Son dönemde, döviz kurlarında yaşanan değişkenlik, ihracatımızın ve ihracatımızda alternatif pazarların önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu çerçevede, %50 'si devlet desteği kapsamında olan heyetlerimize katılan üye firmalarımızın maliyetlerini azaltmak amacıyla Birliğimiz Yönetim Kurulu kararıyla 2019 yılı heyetleri için %25'e kadar ilave destek verilecektir. Ayrıca, heyetlerimize ilişkin tüm maliyetlerin pre-finansmanı da Birliğimiz tarafından sağlanacaktır.

Bu kapsamda, Birliğimiz organizasyonunda düzenlenecek olan aşağıda listeli ülke/ülke gruplarındaki sektörel ticaret heyetlerine katılmak isteyen firmalarımızın, ekte yer alan başvuru dosyasındaki formları eksiksiz doldurması ve aşağıda belirtilen son başvuru tarihine kadar ilgili mail adresine iletmelerini rica ederiz.

Ülke Taslak Heyet Tarihi Tahmini Avans Bedeli* İlgili Kişi
Tacikistan 13 – 17 Ekim 2019 1 Temsilci için 1.300 $
2 Temsilci için 1.700 $
kubilay.demir@immib.org.tr
ugur.adiguzel@immib.org.tr 
Hindistan 3 – 9 Kasım 2019 1 Temsilci için 2.500 $
2 Temsilci için 3.000 $
ali.kaldirimci@immib.org.tr
buket.aktas@immib.org.tr
Çin 23 - 29 Kasım 2019 1 Temsilci için 1.700 $
2 Temsilci için 2.300 $
hande.celayir@immib.org.tr
 *Heyet sonrası oluşacak maliyet çerçevesinde ek ödeme talep edilebilir ya da fazla ödemeler iade edilebilir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

 1. Söz konusu Sektörel Ticaret Heyetlerine “2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği” tebliği çerçevesinde; şirket ortağı ya da şirketin SGK'lı çalışanı katılımcılar heyete iştirak edebilecek ve % 50 oranında desteklenecek olup, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği tarafından %25'e kadar ilave destek verilecektir. Bu çerçevede, yukarıda belirtilen heyet maliyetlerine dâhil olan hizmetler aşağıda belirtilmiştir;

   -Konaklama 
   -Ulaşım
   -Transfer hizmetleri 
   -Matchmaking / B2B hizmeti
   -Toplantı Salon giderleri
   -Tercüman Hizmetleri

Reklam çalışmaları (Internet, gazete, katalog vs.)  ise ihtiyaca binaen organize edilecektir.

   2. Birliğimizce düzenlenecek heyetlere katılım sınırlı sayıdadır, çok sayıda talep olması durumunda heyet avans bedelinin yatırılması ve heyete ilişkin gerekli belgelerin eksiksiz olarak teslim tarihi esas alınacaktır.

   3. Heyet sonrası oluşacak maliyet çerçevesinde ek ödeme talep edilebilir ya da fazla ödemeler iade edilebilir.

 

EKLER:

1. Heyet Başvuru Dosyası(1 Sayfa)