2019 Yılı Asgari Ücret Tarifesi Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; 08/01/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ” ile 2019 yılı için Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin belirlendiği bildirilmektedir.

 

Söz konusu Tebliğ uyarınca belirlenen asgari ücret tarifesi ekte yer almakta olup, yazıda ayrıca, firmalar tarafından bir önceki takvim yılında tescil ettirilen ihracat beyanname sayısının 1000'i aşmış olması halinde, asgari ücret tarifesinde %25 oranında; 2500'ü aşmış olması halinde ise %35 oranında indirim, müteakip takvim yılının başından itibaren uygulanabileceği, belirtilen beyanname sayılarına yıl içerisinde ulaşılması durumunda da, ulaşıldığı tarih itibariyle aynı indirim oranlarının uygulanmaya başlanabileceği ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

Ekler:

  1. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ( 2 sayfa)
  2. Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Karşılaştırmalı Tablo (1 sayfa)