2020 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'nün bir yazısında, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Geçici 6. maddesinin 10. fıkrası uyarınca Gümrük Müşavirleri Derneklerince, gümrük müşavirlerinin ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen “Asgari Ücret Tarifesi'nin, sektörümüzün görüşleri de alınmak suretiyle Bakanlığımız onayı ile uygulamaya konulduğu ifade edilmekte ve bu çerçevede 2020 yılı “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ile “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi'ne ilişkin görüşlerin iletilmesi istenmektedir.

 

2020 yılı için yapılacak değerlendirmelerde yararlanılmak üzere “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ile “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi'ne ilişkin görüşler ile var ise uygulamada ortaya çıkan sorunların 19 Eylül 2019 Perşembe günü 17.30'a kadar selim.sahin@immib.org.tr mail adresine bildirilmesi hususunda gereği rica olunur.

 

 

 

Ek: Firma Talep Formu (1 Sayfa)