AB / Demir - Çelik Ürünlerine Yönelik Gözetim Uygulaması Hk.

 

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde 29 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan, 2016/670 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü uyarınca; söz konusu uygulama tüzüğünün EK-I'inde yer alan demir-çelik ürünlerinden net ağırlığı 2.500 kg ve üzeri olan ithalatlarda AB tarafından gözetim uygulaması tesis edilmesine karar verildiği bildirilmekte olup, bu çerçevede, aynı tüzüğün EK-II'sinde belirtildiği üzere ithalatın gerçekleştirilebilmesi için gözetim belgesinin her üye ülke için belirlenen yetkili makamlarca düzenlenmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

 

Yazıda devamla, AB Resmi Gazetesi'nin 21 Haziran 2017 tarih ve L 158 sayılı nüshasında yayımlanan 2017/1092 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile bahse konu gözetim uygulamasında çeşitli değişikliklerin yapıldığı bildirilmekte olup, uygulama kapsamı ürünlerden 7318 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında yer alanlara özgü olacak şekilde muafiyet tanınan miktarın 2.500 kg'den 5.000 kg'ye yükseltildiği, ayrıca, 7303 GTP'li ürünlerin kapsamdan çıkarıldığı, 7229 GTP'li ürünlerin uygulama kapsamına dâhil edildiği bildirilmektedir.

 

Bunlara ilaveten, ilgili değişiklikle, uygulamanın kolaylaştırılması için yetkili ulusal makamlarca gözetim belgelerinin elektronik versiyonlarının da geçerli kabul edilmesinin önünün açıldığı iletilerek, Avrupa Komisyonu tarafından konuya ilişkin duyuruya (http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1675) adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.