Azerbaycan İle Ortak Gümrük Komitesi 2. Toplantısı Hk

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan bir e-posta yazıda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, 15 Ocak 2015 tarihinde Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız arasında tesis edilen Ortak Gümrük Komitesinin (OGK) ilk toplantısının 01-02 Ekim 2015 tarihlerinde Bakü'de gerçekleştirildiği belirtilmekte olup, OGK 2. Toplantısının 27-28 Haziran 2018 tarihlerinde Ankara'da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın Cenap AŞÇI ve Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Sayın Sefer MEHDİYEV başkanlığında gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

 

Bu itibarla, TİM'e verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere, Azerbaycan'a yönelik ihracatınızda varsa karşılaşılan sorunlar ile anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların, ekteki formatta en geç 19 Haziran 2018 Salı günü saat 12:00'ye kadar, emrah.ozturk@immib.org.tr adresine gönderilmesini rica ederim.

 

 

EK: Form