BURKİNA FASO PAZARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR HK.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısında, Türkiye- Burkina Faso Karma Ekonomik Komisyonu 2.Dönem toplantısının 2-4 Ekim 2019 tarihlerinde Vagadugu'da gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda, Bakanlıkça yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere ihracatçılarımızın Burkina Faso pazarına girişte karşılaştığı sorunların ve bu kapsamda ihracatçılarımızın talep ve değerlendirmelerinin bilinmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

 

Bu çerçevede, ihracatçı firmalarımızın Burkina Faso pazarına girişte ve Burkina Faso pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantı sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin önerilerin sorun bildirim formları ile birlikte, 13 Eylül 2019 saat 12:30'a kadar e-posta ile selim.sahin@immib.org.tr  adresine iletilmesini rica ederim.

 

 

 

EK

Sorun Bildirim Formu (1 Sayfa)