"Dijital Dönüşüm ve Değişen Organizasyonlar" Ücretsiz Online Eğitim

Üyemiz ihracatçı firmaların çalışanlarına yönelik olarak gerçekleştirilen “İMMİB AKADEMİ Eğitim Etkinlikleri” Covid-19 salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında internet üzerinden ücretsiz olarak devam etmektedir.

Bu çerçevede, 5 Ağustos 2020 tarihinde, 10:00-13:00 saatleri arasında, “Zoom Video Konferans” uygulaması aracılığıyla “Dijital Dönüşüm ve Değişen Organizasyonlar” konulu ücretsiz online bir eğitim gerçekleştirilecektir.

Söz konusu eğitim Dijital Dönüşüm Lideri Sn. İnan ACILIOĞLU tarafından gerçekleştirilecek olup katılımcılar aşağıdaki konu başlıkları ile ilgili bilgilere sahip olabilecektir.

  •  Endüstri Devrimleri ve Dijital Dönüşm
  •  Yeni Teknolojiler (IoT, 3D, Büyük Veri, Bulut Teknolojisi, Yapay Zeka, Sanal Gerçeklik, Blockchain)
  •  Dönüşmün Anahtarları(Kişselleşirme, Görünürlük, Entegrasyon, Asimetrik Rekabet ve Paylaşı Ekonomisi)
  •  Dijital ile Evrilen Organizasyonlar (Evrilen Değrler, YıııYenilik, Dijital Asistanlar, Çevik Organizasyonlar)

Başvuruların sadece internet aracıığıyla kabul edildiği söz konusu eğtimlere katıabilmek için https://forms.gle/7mrc2MNddKGMt8fKA adresi üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Her bir eğtim programı ile ilgili kısıtlı kontenjan bulunmakta olup, içerik ve eğitmen özgeçmişine ilişkin bilgiler http://akademi.immib.org.tr web sitemizde ayrıca yer almaktadır.

*Zoom Kullanma Kıavuzuna https://bit.ly/2yJdMSS linkinden ulaşbilirsiniz.