ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2019 VE 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Sayın Üyemiz,

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği'nin 2019 ve 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen tarihlerde ve gündem uyarınca yapılacaktır.

Bilgileri ve teşrifinizi önemle rica ederim.

Saygılarımla,

Dr. S. Armağan VURDU

Genel Sekreter

BİRLİK ADI

I.TOPLANTININ YERİ,

TARİHİ, SAATİ

I. TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI

TAKDİRDE YAPILACAK

II. TOPLANTININ YERİ,

TARİHİ, SAATİ

TEMSİLCİ/KATILIM BİLDİRİM YAZISININ KABULU VE BOÇ ÖDEMENİN SON GÜNÜ

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Dış Ticaret Kompleksi

Toplantı Salonu

Tarih 12 Nisan 2021 Pazartesi / Saat 14.00

Dış Ticaret Kompleksi

Toplantı Salonu

Tarih 13 Nisan 2021 Salı / Saat 14.00

Temsilci/Katılım Bildirim Yazısının Kabulünün Son Günü

07.04.2021 / Çarşamba

(Saat 17.00'a kadar)

Borç Ödeme Son Günü

09.04.2021 /Cuma

(Saat 17:00'a kadar)

AYRINTILI BİLGİ İÇİN : www.immib.org.tr                Tel: 0212 454 09 62 

G Ü N D E M

a) Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

b) Başkanlık Divanının seçilmesi,

c) 2019 yılı yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

ç) 2020 yılı yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

d) 2019 yılı bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,

e) 2020 yılı bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,

f) 2019 yılı denetim kurulu raporunun okunması ve görüşmesi,

g) 2020 yılı denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

ğ) Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun 2019 yılı iş ve işlemleri için ibrası,

h) Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun 2020 yılı iş ve işlemleri için ibrası,

ı) 2021 yılı için Birliğimizce tahsil edilecek nispi aidat oranının %002 (onbindeiki)  olarak belirlenmesi,

i) 2021 yılı bütçe ve iş programının görüşülmesi ve oylanması,

j) Dilekler.

 

EK.1: Bilgi notu (2 Sayfa)

EK.2: Temsilci görevlendirme yazısı (Tüzel Kişi Firmalar İçin)

EK.3: Katılımcı Bildirim Yazısı (Gerçek Kişi Firmalar İçin)