FUTURALLIA TUNISIA 2018 İŞ FORUMU HK.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğünden gelen, Tunus Büyükelçiliğimizin bir yazısına atfen, 14-16 Kasım 2018 tarihleri arasında Tunus'ta 22. FUTURALLIA İş Forumunun düzenleneceği bildirilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla, karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanılan foruma kayıt için son başvurunun Ekim ayının ikinci yarısına kadar devam ettiği ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:

https://futurallia2018.com/en/home-2/