G-20 İyi Uygulamaların Paylaşılması Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, G-20 Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu'nun ilk toplantısının 15-16 Ocak 2019 tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirildiği; söz konusu toplantıda sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin sağlanmasına yönelik üye özel sektörün uyguladığı başarılı projelerin paylaşılmasının kararlaştırıldığı ve bu çerçevede, ülkemizde uygulanan başarılı özel sektör projelerinin bir örneğinin ekli formata uygun şekilde iletilmesi talep edilmektedir.

Bu çerçevede, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin sağlanmasına yönelik varsa, ülkemizde uygulanan başarılı projelerinizin ekte yer alan formatta 18 Mart 2019 Pazartesi günü saat 10:00'a kadar, emrah.ozturk@immib.org.tr e-posta adresine iletilmesini rica ederiz.

EK: Özel Sektör Firma Formatı