Havalimanlarında Ardiye Ücretleri (Serbest Zaman) Genelgesi Görüşünüz

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün yazısında Bakanlıkça hazırlanan ve havalimanlarında ardiye ücretlerini (serbest zaman uygulamasını) düzenleyen bir örneği ekli 2017/10 Sayılı Genelge'nin 5 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe konduğu belirtilmektedir.

 

Bununla birlikte, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7099 sayılı Kanun ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 218 inci maddesine eklenen “3. Türkiye ile diğer ülkeler arasında deniz ve havayolu ile yapılan eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan deniz ve havalimanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri işleticileri, gümrüklü sahalarda… gümrük iş ve işlemleri ile ilgili tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masrafların belirlenen azami bedellerine uymakla yükümlüdür. …” hükmü ile Bakanlıklarının deniz ve havalimanlarında gümrük iş ve işlemleriyle ilgili hizmetlerdeki azami ücretlerin belirlenmesi konusunda yetkili kılındığı ifade edilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla, Gümrük Kanunu'nun 218. maddesi çerçevesinde söz konusu Genelge'nin gözden geçirilmesine ilişkin olarak Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa GÜMÜŞ'ün başkanlığında 26 Eylül 2019 Perşembe günü bir değerlendirme toplantısının yapılmasının planlandığı belirtilmektedir.

 

Bilgileri ve anılan toplantıda ele alınmak üzere anılan Genelge'ye ilişkin varsa görüş ve önerilerinizin 25 Eylül 2019 Çarşamba günü öğlene kadar ekte yer alan formla beraber selim.sahin@immib.org.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

 

Ek: Firma Talep Formu