Hizmet İhracatçıları Birliği Kuruluş Genel Kurul Toplantıları Hk.

Hizmet İhracatçıları Birliği Kuruluş Genel Kurulu Toplantısına Katılmaya Haiz  Firmaları İçeren İlçe Seçim Kurulu Onaylı Kesinleşmiş Hazirun Listesi için tıklayınız…

Değerli Hizmet İhracatçıları,

Bilindiği üzere, Ekonomi Bakanlığınca 24.03.2018 tarih ve 30370 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2018/3 sayılı Tebliğ ile İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) bünyesinde ve merkezi İstanbul'da olmak üzere HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ kurulmuştur.

        Anılan Birliğin Kuruluş Genel Kurul toplantısı, Birliğin kurulması için müracaatta bulunan ihracatçılar ile kuruluş genel kurul tarihinden en az 20(yirmi) gün önce Hizmet İhracatçıları Birliğine üye olan veya başka bir Birlikten üyeliğini nakleden ihracatçıların en az yarıdan bir fazlasının katılımı ile yapılacaktır. 

•    Hizmet İhracatçıları Birliği'ne 27 Nisan 2018 Cuma günü saat 23.59'a kadar üye olan ve 5910 sayılı Kanun'un 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ( c )  bendi uyarınca on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarı kadar belirlenen üyelik giriş aidatını (2.030 TL) 27.04.2018 Cuma günü saat 23.59'a kadar ödeyen, 

•    Başka Birlikten üyeliğini nakleden ve 5910 sayılı Kanun'un 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ( c )  bendi uyarınca on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarı kadar belirlenen yıllık aidatı (2.030 TL) 30.04.2018 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar ödeyen,

•    Tüzel kişiler adına genel kurula katılacak temsilcilere ait “Temsilci Bildirim Yazısı” ile gerçek kişilere ait “Katılım Bildirim Yazısı” ve ilgili ekleri ile birlikte 30 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar Genel Sekreterliğimize tevdi eden ihracatçılar,

     “Kuruluş Genel Kurulu” na katılabilecektir.
                
    Adı geçen Birlik Yönetim Kurulu'na aday olmak isteyen hizmet ihracatçıları, son iki takvim yılında (2016-2017) toplamda asgari 250.000 ABD Doları hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini, YMM, SMMM veya vergi dairesi onaylı yurtdışı satışları tevsik eden fatura ve/veya mali tablolarını 27 Nisan 2018 Cuma günü saat 23.59'a kadar İMMİB Genel Sekreterliği'ne ibraz etmeleri gerekmektedir. Mali tabloların yurtdışı satış faslında, mal ihracatı miktarının da olabileceği göz önünde bulundurularak, bu faslın değerlendirilmesinde sadece hizmet ihracatı dikkate alınacaktır (Değerlendirme sürecinin hızlandırılmasını teminen hizmet ihracatına ilişkin özet YMM raporunun ibraz edilecek evraka eklenmesi faydalı olacaktır).
 

 

BİRLİK ADI

I.TOPLANTININ YERİ, TARİHİ, SAATİ

I. TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI

TAKDİRDE YAPILACAK

II. TOPLANTININ YERİ,TARİHİ, SAATİ

 

SON BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ

HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Dış Ticaret Kompleksi - Toplantı Salonu
Şehit Ömer Halisdemir

17.05.2018 Perşembe

 Saat 13.00

Dış Ticaret Kompleksi -
Toplantı Salonu
Şehit Ömer Halisdemir

18.05.2018 Cuma

Saat 10.00

Katılım/Temsilci Bildirim Yazısı ve Eklerinin Kabulü Son Günü 30.04.2018 / Pazartesi
 (Saat 23.59)

Genel Kurul için Üyelik Nakil Dilekçelerinin Verilmesinin Son günü 27.04.2018 / Cuma  Saat 23.59

Üyelik Nakline ilişkin Yıllık Aidat Ödemesinin Son Günü 30.04.2018 / Pazartesi  Saat 23.59

Yeni Üyelik Kayıt ve Giriş aidatı ödeme Son Günü                                       27.04.2018 / Cuma Saat 23.59 

 
GÜNDEM:
a) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
b) Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
c) Giriş aidatı ve yıllık aidat tutarının tespit edilmesi,
d) 2018 yılı bütçe ve iş programlarının hazırlanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
e) Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile birliği TİM genel kurulunda temsil edecek olan ve genel kurulca seçilmesi gereken delegelerin ve yedeklerinin seçimi,
f) Dilekler.

 

Ekler:

EK.1 : Bilgi Notu ( 3 Sayfa)

EK.2 : Üyelik Taahhütnamesi

EK.3 : Üyelik Nakil Dilekçesi

EK.4 : Temsilci Bildirim Yazısı

EK.5 : Katılım Bildirim Yazısı