İDDMİB Olağan Genel Kurul Toplantıları Hk.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi:     05.03.2018 tarih ve 2691 sayılı yazımız.

 

            İlgi'de kayıtlı yazımızla; Genel Sekreterliğimiz bünyesinde bulunan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantılarına ilişkin duyuru yapılmıştı.

 

Bu defa, anılan Birliğin 09 Mart 2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Genel Kurul tarihleri aynı kalmak üzere saat değişikliği yapılmış olup, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Genel Kurulu aşağıda belirtilen tarihlerde ve aşağıdaki gündem uyarınca yapılacaktır.

 

Diğer taraftan, İstanbul Bahçelievler 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından Birliğimize iletilen 12.03.2018 tarihli yazıda; Birliğimize üyelerimizce tevsik edilen güncel ticaret sicil gazetesi veya imza sirküleri/imza beyannamelerinin asıllarının veya noter onaylı örneklerinin seçimlerin sonuçlanmasına kadar Birliğimizde muhafaza edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu nedenle, aslı görülerek fotokopileri kabul edilen evrakların asılları da Birliğimizde seçimler sonuçlanana kadar muhafaza edilecek olup seçimlerden sonra evrak asılları talep eden üyelerimize geri iade edilebilecektir.

 

            Bilgileri ve katılımlarını rica ederim.

 

 

BİRLİK ADI

I.TOPLANTININ YERİ, TARİHİ, SAATİ

I. TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI

TAKDİRDE YAPILACAK

II. TOPLANTININ YERİ,TARİHİ, SAATİ

KATILIM /TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISININ KABULU İLE BORÇ ÖDEMENİN SON GÜNÜ

İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Dış Ticaret Kompleksi - Toplantı Salonu

09.04.2018 Pazartesi

 Saat 10.00

Dış Ticaret Kompleksi -

Toplantı Salonu

10.04.2018 Salı

Saat 10:00

Katılım/Temsilci Bildirim Yazısının Kabülü Son Günü 23.03.2018 / Cuma

 (Saat 23.59)

Borç Ödeme Son Günü

23.03.2018 / Cuma

(Saat 23.59)

 

 

GÜNDEM

 

  1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
  2. Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
  3. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
  4. Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
  5. Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
  6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ibrası,
  7. Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
  8. Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile birliği TİM genel kurulunda temsil edecek olan ve genel kurulca seçilmesi gereken delegelerin ve yedeklerinin seçimi,
  9. Dilekler.

 

 

Ekler:

Ek 1: Bilgi notu (2 sayfa)

Ek 2: Temsilci Bildirim Yazısı (1 sayfa)

Ek 3: Katılım Bildirim Yazısı  (1 sayfa)

Ekler toplamı 4 sayfadır.