İhracat 2017/6 Sayılı Tebliğ Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen, 10.06.2017 tarih ve 30092 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/6 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne Geçici 30. Madde eklenmiş olup, bu madde ile 10.06.2017 tarihinden önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine ek süre için başvuru süreleri bitmiş olmasına rağmen, bu maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten itibaren 3 ay içinde (10.09.2017 tarihine kadar) ek süre için başvurabilme imkanı getirilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

EK: İhracat: 2017/6 sayılı “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”

 

İlgili Dosyalar

resmigazete.pdf168,90 KB