İNOSUİT - İNOVASYON ODAKLI MENTORLUK PROGRAMI HK.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmaları doğrultusunda, Meclisleri ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı; ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflemiştir.

 

Bu kapsamda, hali hazırda devam eden program ile ülkemizde “inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversiteler ve akademisyenler ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmaların eşleştirildiği ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edildiği ifade edilmektedir.

 

Yazıda devamla, programın 2. döneminden itibaren sene içerisinde programa katılım için farklı dönemlerde gelen talepleri ve başvuruları cevaplamakta gecikmemek amacıyla, program başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı) alınmasına karar verildiği belirtilmiştir. Ayrıca 2018 yılı Nisan ayında başlaması planlanan dördüncü dönemden itibaren, programa katılım göstermek isteyen ve “inovasyon yönetimi” konusunda deneyime / uzmanlığa sahip, üniversiteler dışından uzmanların da programa mentor olarak katılımların mümkün olacağı bildirilmektedir.

 

Bu çerçevede, ekte katılım koşulları ve programın yürütülmesi ile ilgili tüm detayları bulunan “İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” çalışmaları dördüncü döneminin 2018 yılı Nisan ayında başlayacağı belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

EK: İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı (5 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

inovasyonek.pdf345,70 KB