İnovasyon Yolculuğu Haritalama Çalıştayı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'ndan alınan bir yazıda; yeni geliştirilen TTGV programı kapsamında farklı büyüklüklerdeki firmalarının inovasyon süreçlerindeki ihtiyaçlarını, karşılaştıkları olası zorlukları anlamaya ve bu zorluklara program kapsamında çözümler geliştirmeye yönelik olarak  İnovasyon Yolculuğu Haritalama Atölyesi (Innovation Journey Mapping) düzenlendiği bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla, atölyede firmaların kendi inovasyon süreçlerindeki darboğazları ve mevcut çözüm yollarını anlatmaları; böylece firmaların inovasyon süreçleri hakkında birbirileri ile bilgi paylaşımı yapmaları ve ortak çözümler geliştirmelerinin hedeflendiği iletilerek, katılım için herhangi bir ön hazırlık talep edilmediği, katılımcının çalıştığı firmanın inovasyon süreçlerine hakim, Ar-Ge/inovasyon Yöneticileri olmasının beklendiği ifade edilmektedir.

 

Bu kapsamda, 20 Haziran tarihinde TTGV İstanbul Ofisi'nde (İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Arı Teknokent Arı II Binası Koruyolu A Blok Kat:7) 09:30-12:30 saatleri arasında gerçekleşecek atölyeye katılım ücretsiz olup; katılım sağlamak isteyen firmaların katılım teyitlerini 17 Haziran tarihine kadar Esra ÇETİNEL'e (ecetinel@ttgv.org.tr, 0 212 276 75 60) iletmeleri gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.