Irak 19.Dönem KEK Toplantısı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, Türkiye – Irak Ekonomik Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı'nın 2019 yılı Eylül ayı içerisinde düzenlenmesi öngörüldüğü bildirilmekte olup, ihracatçılarımızın söz konusu pazarda karşılaştığı sorunlar ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar sorulmaktadır.

 

Bu itibarla, TİM'e verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere, Irak'a yönelik ihracatınızda varsa karşılaşılan sorunlar ile anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların, ekteki formatta en geç 09.08.2019 Cuma günü saat 16:00'ya kadar, emrah.ozturk@immib.org.tr adresine gönderilmesini rica ederim.

 

 

EK: Sorun Bildirim Formu