Irak - İhale Duyuruları Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda, Irak yetkili makamlarının internet sayfalarından edinilen bilgilere göre, petrol rafinerisi, gaz yağı üretim tesisi ve kaynak elektrotu tesisi inşaları için aşağıdaki ihale duyurularının yer aldığı belirtilmektedir.

 

  • Irak Petrol Bakanlığı tarafından yürütülen ve bir örneği ilişik duyuruda; Thi-Qar/Nasiriye'de günlük 150.000 varil kapasiteli bir petrol rafinerisi inşa edilmesinin planlandığı ve yatırımcı adaylarının 28/09/2017 tarihine kadar Bakanlıklarına başvurabileceği,
  • Irak Yatırım Komisyonu tarafından yürütülen ve bir örneği ekli duyurularda, Elektrik Bakanlığı'na ait Al-Musayab Gaz Türbinli Elektrik Santrali için yap-işlet-devret modeliyle “ağır fuel-oil”den “gaz yağı” üretimi tesisi inşa edileceği, isteklilerin 10/09/2017 tarihine kadar anılan Bakanlığa müracaat edebileceği,
  • Hidrolik Sanayi Devlet Şirketi tarafından yürütülen ve bir örneği ilişikte yer alan duyuruda; kaynak elektrotu üretim hattı kurulacağı ve ilgi duyanların 27/08/2017 tarihine kadar söz konusu şirkete başvuruda bulunabileceği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.