İran'a İhracatınız ile İlgili Görüşleriniz hk.

Sayın Üyemiz,

 

            Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, başta komşularımız olmak üzere ticaretimizin yoğun olduğu, çok sayıda vatandaşımızın yaşadığı ve gümrük alanında karşılıklı etkileşimin mümkün olduğu ülke gümrük idarelerinin gerek Ortak Gümrük Komiteleri gerekse Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı mekanizmaları ile düzenli yapılan toplantılar neticesinde gümrük alanında yaşanan sorunların çözümünün hızlandırıldığı, yeni işbirliği alanlarının belirlendiği ve bu yönde gerçekleştirilen faaliyetlerin takip edildiği ifade edilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla, Ticaret Bakanlığımız ile İran Gümrük İdaresi arasında 7. Dönem Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı'nın İran/Tahran'da 2 Ekim 2019 tarihinde Bakan Yardımcımız Sayın Rıza Tuna TURAGAY'ın eş başkanlığında gerçekleştirileceği, bu kapsamda söz konusu toplantı hazırlıklarında yararlanılmak üzere toplantı gündemine getirilmesinde fayda görülen hususlar sorulmaktadır.

 

            Bu itibarla, İran'a yönelik ihracatınızda varsa karşılaşılan sorunlar ile anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların, ekteki formatta en geç 13 Eylül 2019 Cuma günü saat 15:00'e kadar, emrah.ozturk@immib.org.tr adresine gönderilmesini rica ederim.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

 

EK: Form