"İş Dünyası İçin İletişim" Ücretsiz Online Eğitim

Üyemiz ihracatçı firmaların çalışanlarına yönelik olarak gerçekleştirilen “İMMİB AKADEMİ Eğitim Etkinlikleri” Covid-19 salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında internet üzerinden ücretsiz olarak devam etmektedir.

Bu çerçevede, 13 Ağustos 2020 tarihinde, 10:00-13:00 saatleri arasında, “Zoom Video Konferans” uygulaması aracılığıyla “İş Dünyası İçin İletişim” konulu ücretsiz online bir eğitim gerçekleştirilecektir.

Söz konusu eğitim Konuşmacı, Yazar ve Eğitmen Sn. Hülya Mutlu tarafından gerçekleştirilecek olup katılımcılar aşağıdaki konu başlıkları ile ilgili bilgilere sahip olabilecektir.

  • İletişime Başlarken Doğru İzlenimleri Yaratmak, Beden Dilinin Söyledikleri
  • Kendilik Algımız Üzerine Çalışma Ve Kendimize Dair İç Görü Kazanma
  • Geri Bildirimi Vermek Ve Almak, Dinleme Becerisini Geliştirmek
  • Doğru ve Etkili Konuşmak, Takdirin Gücünü Kullanmak
  • Empati, Soru Sormanın Gücü, Duygusal Zeka
  • İletişimi Yıkıcı Hale Getiren Hususlar

Başvuruların sadece internet aracılığıyla kabul edildiği söz konusu eğitimlere katılabilmek için https://forms.gle/WNc6CJmJRD6TTKAh8 adresi üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Her bir eğitim programı ile ilgili sınırlı kontenjan bulunmakta olup, içerik ve eğitmen özgeçmişine ilişkin bilgiler http://akademi.immib.org.tr web sitemizde ayrıca yer almaktadır.

*Zoom Kullanma Kılavuzuna https://bit.ly/2yJdMSS linkinden ulaşabilirsiniz.