"İşin Geleceği ve En Yeni Esnek Çalışma Modelleri" Ücretsiz Online Eğitim

Üyemiz ihracatçı firmaların çalışanlarına yönelik olarak gerçekleştirilen “İMMİB AKADEMİ Eğitim Etkinlikleri” Covid-19 salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında internet üzerinden ücretsiz olarak devam etmektedir.

Bu çerçevede, 28 Temmuz 2020 tarihinde, 10:00 - 13:00 saatleri arasında, “Zoom Video Konferans” uygulaması aracılığıyla “İşin Geleceği ve En Yeni Esnek Çalışma Modelleri” konulu online ücretsiz online bir eğitim gerçekleştirilecektir.

Söz konusu eğitim Danışman ve Yazar Sn. Canan DUMAN tarafından gerçekleştirilecek olup katılımcılar aşağıdaki konu başlıkları ile ilgili bilgilere sahip olabilecektir.

  •  İş Düyasının Büyük Resminde Ne Var?
  •  Rekabet Değişiyorken Rakibiniz Hala Aynı Sektöden Mi?
  •  Dijitalleşme, Dijital Dönüşüm, AI, Makine Öğenmesi, Derin Öğenme Nedir?
  •  Dijital Dönüşüm İçin Gerekli Olan Sosyal ve Teknik Beceriler
  •  Esnekliğin Tanımını Yapmak ve Esnek İş Modellerini Tasarlamak
  •  En Yeni Esnek Çalışma Modelleri
  •  Çalışan Deneyimi, Akıl ve Ruh Sağlığı, Liderlik

Başuruların sadece internet aracılığı ile kabul edildiği söz konusu eğtimlere katılabilmek içn https://forms.gle/pP7RtEAA94N81TH88  adresi üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Her bir eğtim programı ile ilgili kısıtlı kontenjan bulunmakta olup, içerik ve eğitmen ögeçmişine ilişkin bilgiler http://akademi.immib.org.tr web sitemizde ayrıca yer almaktadır.
 

*Zoom Kullanma Kıavuzuna https://bit.ly/2yJdMSS linkinden ulaşbilirsiniz.