ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Ücretsiz Online Eğitim

Üyemiz ihracatçı firmaların çalışanlarına yönelik olarak gerçekleştirilen “İMMİB AKADEMİ Eğitim Etkinlikleri” Covid-19 salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında internet üzerinden ücretsiz olarak devam etmektedir.

Bu çerçevede, 20 Ekim 2020 tarihinde, 10.00-13.00 saatleri arasında, “Zoom Video Konferans” uygulaması aracılığıyla “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” konulu ücretsiz online bir eğitim gerçekleştirilecektir. Söz konusu eğitim Yönetimi Sistemleri Eğitim Uzmanı Sn. Selen SEYYAR tarafından gerçekleştirilecek olup katılımcılar aşağıdaki konu başlıkları ile ilgili bilgilere sahip olabilecektir.

  •  Neden Çevre Yöetim Sistemi?
  •  Yüksek Seviyeli Yapı
  •  PUKÖ Modeli, Terimler, Tarifler
  •  Çevre Yönetim Sistemi Standardı( TS EN ISO 14001:2015 ) Şartları Hakkında Genel Bilgilendirme

Başvuruların sadece internet aracılığıyla kabul edildiği söz konusu eğtime katılabilmek içn https://forms.gle/xH4MzaWarnteuZSB9 adresi üerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Eğitim programı ile ilgili kısıtlı kontenjan bulunmakta olup, içerik ve eğitmen özgeçimişine ilişkin bilgiler http://akademi.immib.org.tr web sitemizde ayrıca yer almaktadır.

*Zoom Kullanma Kıavuzuna https://bit.ly/2yJdMSS linkinden ulaşabilirsiniz.