İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhr.Birliği'nin 2019 ve 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sayın Üyemiz,

 

                İlgi:        21.04.2021 tarih ve 4756 sayılı yazımız.

 

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2019 ve 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 14.04.2021 tarihli ve 31 nolu İl Hıfzıssıhha Meclisi Kararı'na istinaden ertelendiğine ilişkin duyurumuz İlgi'de kayıtlı yazımız ile üyelerimize bildirilmişti.

Bu defa, T.C. İçişleri Bakanlığının 01.06.2021 tarihli Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'ne istinaden, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2019 ve 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen tarihlerde ve gündem uyarınca yapılacaktır.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan 01.06.2021 tarih ve E-82679136-140.03-00064358720 sayılı talimata istinaden, Nisan ayı içerisinde yapılacak Genel Kurul Toplantısı için Birliğimize evraklarını iletmiş ve Genel Kurula katılma hakkını elde etmiş firmaların başvuruları geçerli sayılacak olup bu firmaların temsilcilerini değiştirmek istemelerİ ya da Birliğimize tevdi ettiği imza sirkülerinin süresinin dolmuş olması durumunda ise aşağıda belirtilen Temsilci/Katılım Bildirim Yazısının Kabulünün Son Gününden önce güncel evraklarını Birliğimize iletmeleri durumunda Genel Kurul Toplantısına katılım sağlanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgileri ve teşrifinizi önemle rica ederim.                                                  

 

Muharrem KAYILI

Genel Sekreter V.

 

BİRLİK ADI

I.TOPLANTININ YERİ,

TARİHİ, SAATİ

I. TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI

TAKDİRDE YAPILACAK

II. TOPLANTININ YERİ,

TARİHİ, SAATİ

TEMSİLCİ/KATILIM BİLDİRİM YAZISININ KABULU VE BOÇ ÖDEMENİN SON GÜNÜ

İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Dış Ticaret Kompleksi –

Toplantı Salonu

29 Haziran 2021 Salı

 Saat 10:00

Dış Ticaret Kompleksi –

Toplantı Salonu

30 Haziran 2021 Çarşamba  Saat 10:00

Evrak Tesliminin Son Günü

24 Haziran 2021/Perşembe/(Saat 17.00)

Borç Ödeme Son Günü

26 Haziran 2021/Cumartesi/(Saat 17.00)

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN : www.immib.org.tr                Tel: 0212 454 00 38 

 

G Ü N D E M

 

a) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

b) Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

c) 2019 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

d) 2020 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

e) 2019 yılı Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,

f) 2020 yılı Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,

g) 2019 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

h) 2020 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

i) Yönetim Kurulu'nun ve Denetim Kurulu'nun 2019 yılı iş ve işlemleri için ibrası,

j) Yönetim Kurulu'nun ve Denetim Kurulu'nun 2020 yılı iş ve işlemleri için ibrası,

k) Birliğimizce tahsil edilecek nispi aidat oranının %004 (onbindedört) olarak belirlenmesi,

l) Yıllık aidatın “0” (sıfır) TL olarak belirlenmesi,

m) 2021 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,

n) Dilekler.

 

EK.1: Bilgi notu (2 Sayfa)

EK.2: Temsilci görevlendirme yazısı (Tüzel Kişi Firmalar İçin)

EK.3: Katılımcı Bildirim Yazısı (Gerçek Kişi Firmalar İçin)