Kırgızistan İle Ticarette Finansal Alanda Yaşanan Sorunlar Hk. Görüş Talebi

 

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye – Kırgızistan 9. Dönem KEK Toplantısı Eylem Planı çerçevesinde yapılmakta olan bir eylem maddesinin hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Kırgızistan ile yoğun ticari ilişkileri bulunan sektör temsilcilerinin ikili ticaretin finansmanı ve para transferleri alanlarında yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların aşılmasına yönelik olası çözüm önerilerine dair görüşlere ihtiyaç bulunduğu bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda, bahse konu toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere, Birliğimizce TİM'e iletilmesini teminen; varsa, ihracatçılarımızın söz konusu pazarda karşılaştığı “finansman” ve “para transferleri” alanlarında sorunlar ile bu kapsamdaki talepleri, önerileri ve gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekteki formatta en geç 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 12:00'ye kadar, emrah.ozturk@immib.org.tr eposta adresine iletilmesini rica ederim.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

 

EK: Form