Koronavirüs Tedbirleri Çerçevesinde Yeni Çalışma Düzeni Hk

Sayın Üyemiz,

 

Tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadeleye ilişkin, 22 Mart 2020 tarih ve 31076 (Mükrerrer) sayılı Resmi Gazete'de COVID-19 Kapsamında, Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler Hakkında Genelge ( 2020/4) yayımlanmıştır.

 

Bu çerçevede, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemeye ve toplum sağlığını korumaya destek olmak amacıyla alınan önlemler kapsamında, 23.03.2020 tarihinden itibaren, Birliğimizdeki tüm şubelerde ve irtibat bürolarımızda dönüşümlü olarak asgari sayıda personel bulundurulacak olup, diğer Birlik personelimiz 4857 sayılı İş Kanunu içeriğinde belirtildiği üzere uzaktan çalışma kuralları çerçevesinde görevlerini evden/uzaktan yürütecektir.

 

Bu kapsamda, Birliğimizce 23 Mart 2020 tarihinde başladığımız uzaktan çalışma sistemi gelişmelere bağlı olarak sonlandırılacak olup, Birliğimiz bünyesinde üyelerimize sunulan tüm iş ve işlemlerde aksama yaşanmadan hizmet verilmeye devam edilecektir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.