Mücevher ihracatçıları Birliği Genel Kurul Toplantıları Hk.

Sayın Üyemiz,

Genel Sekreterliğimiz bünyesinde bulunan Mücevher İhracatçıları Birliği'nin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantıları, aşağıda belirtilen tarihlerde ve aşağıdaki gündem uyarınca yapılacaktır.

 

BİRLİK ADI

I.TOPLANTININ YERİ, TARİHİ, SAATİ

I. TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI

TAKDİRDE YAPILACAK

II. TOPLANTININ YERİ,TARİHİ, SAATİ

 

SON BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Dış Ticaret Kompleksi - Toplantı Salonu

05.04.2018 Perşembe

 Saat 14.00

Dış Ticaret Kompleksi -

Toplantı Salonu

13.04.2018 Cuma

Saat 14:00

Katılım/Temsilci Bildirim Yazısının Kabülü Son Günü 19.03.2018 / Pazartesi

 (Saat 23.59)

Borç Ödeme Son Günü

19.03.2018 / Pazartesi

(Saat 23.59)

 

GÜNDEM

 

  1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
  2. Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
  3. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
  4. Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
  5. Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
  6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ibrası,
  7. Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
  8. Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Birliği TİM genel kurulunda temsil edecek olan ve genel kurulca seçilmesi gereken delegelerin ve yedeklerinin seçimi,
  9. Dilekler.

 

Ekler:

Ek 1: Bilgi notu (2 sayfa)

Ek 2: Temsilci Bildirim Yazısı (1 sayfa)

Ek 3: Katılım Bildirim Yazısı  (1 sayfa)

Ekler toplamı 4 sayfadır.