T.C. Filibe Ticaret Ataşeliği Sosyal Medya Hesapları Hk.

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Filibe Ticaret Ataşeliğimizden gelen bir e-posta yazıda; T.C. Filibe Ticaret Ataşeliğimizin, Türk ve Bulgar iş dünyası arasındaki ilişkileri genişletmeye, iki komşu ve dost ülke Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ticaret hacmini ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalarını devam ettirdiği ifade edilmekte olup, bu bağlamda, daha geniş kitlelere ulaşabilmek adına oluşturulan Filibe Ticaret Ataşeliği Facebook ve Twitter sayfalarının aktif olarak kullanıldığı belirtilmektedir.

 

Bu sayfalardan:

· Bulgaristan'ın ekonomisine dair haberler,

· Bulgaristan ekonomisinden sektörel raporlar, ihracat potansiyeli bilgi notları,

· Bulgaristan'da düzenlenen önemli fuarlar hakkında duyurular,

· Firmalardan gelen iş yapma (ithalat, ihracat, distribütörlük, yatırım) taleplerine

 

ulaşılabileceği iletilmekte olup, söz konusu platformların Türkiye ile ticari ilişkileri olan veya Türk-Bulgar ekonomik ilişkilerindeki gelişmeleri takip eden firmalarımıza yararlı olmayı hedeflediği ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

 

Ataşeliğin Facebook sayfası:

https://www.facebook.com/TC-Filibe-Ticaret-Ata%C5%9Feli%C4%9Fi-%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-1460569574239220/?fref=ts

 

Ataşeliğin Twitter sayfası:

https://twitter.com/TCFilibeTA