Tebliğ Yayımı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair tebliğin (İhracat:2019/6) 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla, mezkur Tebliğ ile uygulamada yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ve araç tip onay belgesine birlikte haiz ihracatçıların anılan Tebliğ'de belirtilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları'nda bulunan eşyayı ihracatı halinde 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağının hüküm altına alındığı ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.