TİM Odaklı İnoSuit Programı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; TİM tarafından 2016 yılından bu yana yürütülen İnoSuit Programının; ülkemizin ihracat gücünü yüksek katma değerli üretimle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir yaklaşımı ve metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflediği, bu kapsamda, ülkemizde “inovasyon yönetimi” ile üniversite-sanayi iş birliği konularında yetkinliği bulunan üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmaların eşleştirildiği ve eşleştirilen firmalarda kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile başarılı kazanımların elde edildiği belirtilmektedir.

 

Yazıda devamla, Kasım 2016'dan bu yana devam etmekte olan TİM İnoSuit Programı'nın ölçek, ihracat potansiyeli, katma değerli ürün odağı ve inovasyon kapasitesine uygun olarak yapısı İnoSuit Hazırlık, İnoSuit Genel, Katma Değer Odaklı İnoSuit ve İnoSuit İhracat Şampiyonları olmak üzere 4 kulvardan oluşan “Odaklı İnoSuit” olarak yapılandırıldığı, yeni program ile birlikte TİM ve İhracatçı Birlikleri destek miktarının %25'ten %50'ye yükseltildiği bildirilmektedir.

 

Bu çerçevede, 1 Mart 2021 tarihinde başlaması planlanan programın firma ve mentor başvurularının devam ettiği, son başvuru tarihinin ise 31 Ocak 2021 olarak belirlendiği ifade edilmekte olup başvuruların online olarak https://tim.org.tr/tr/faaliyetlerimiz-tim-inovasyon-ve-girisimcilik-akademisi-inosuit-inosuit-ino internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

 

 

EK: TİM Odaklı İnoSuit Programı Bilgi Notu

İlgili Dosyalar

inoek.pdf404,00 KB