Tunus İle İşbirliği Olanakları Hk.

 

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda; T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden gelen, Tunus Büyükelçimiz tarafından Dışişleri Bakanlığı'na iletilen bir yazıya atıfla, Büyükelçimizin Sfax Üniversitesi Yüksek Ticaret Enstitüsü'nün daveti üzerine Sfax şehrine bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtilmekte ve anılan ziyarete ilişkin Büyükelçiliğimizce iletilen bilgi ve değerlendirmelere aşağıdaki gibi yer verilmektedir:

 

  • Bölgenin tarım potansiyelinin oldukça yüksek olmakla birlikte tarım sanayinin aynı ölçüde gelişmediği, bu itibarla, Konya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Sfax Ticaret Odası ile işbirliği halinde bir grup işadamını Konya'ya davet ederek, ortak işbirliği imkânlarının araştırılması ve mümkün olması halinde Konya'da atıl tarım sanayi tesislerinin ortak anlayış ile Sfax'a taşınması imkânlarının araştırılmasında yarar bulunduğu,
  • Zeytinyağı sektörü ve yan sanayinde ciddi işbirliğine ihtiyaç olduğunun tespit edildiği, kozmetik sanayi ve münhasıran zeytinyağı için cam şişe fabrikasına yüksek seviyede ihtiyaç olduğu ve hâlihazırda ortak yatırımların bulunduğunun görüldüğü, bu yönü itibariyle Ankara'da GİMAT yönetiminin, İstanbul, İzmir, Mersin İhracatçı Birliklerinin bilgilendirilerek dikkatlerinin Sfax'a yönlendirilmesinde fayda görüldüğü,
  • Yurtdışına yönelik Fuar organizasyonlarında başkent Tunus'un yansıra Sfax şehrinin de göz önünde bulundurulmasında yarar görüldüğü,
  • Halen Sfax'da derin liman yapımı projesi arzusunun devam etmekte olduğu, özellikle finansman imkânı olan "PPP" yap-işlet-devret kapsamında yatırım yapabilecek firmalarımız açısından imkânlar bulunduğu belirtilmektedir.
  • Sfax Kadın Girişimciler Derneği'nin (İnşaatçı-Liman işletmecisi dahil) Türkiye'de "KAGİDER" gibi Kadın Girişimciler Dernekleri ile irtibata geçip işbirliği anlaşması imzalamayı arzu ettikleri dile getirildiği kaydedilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.