TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN YENİ TEBLİĞ HK.

        Sayın Üyemiz,

         31.12.2019 tarihli, 30995 Resmi Gazetede;  “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/56) yayınlanmıştır. Bahsekonu tebliğ ile İhracatçılarımıza sağlanan imkanlardan bazıları özetle aşağıda yeralmaktadır.

 

Tebliğ'e göre;

 

  • İhracat bedellerinin en az %80'inin TL'ye çevrilmesi şartı ortadan kaldırılmıştır,
  • İhracat yapılan ülkenin durumuna bağlı olarak tüm ihracat işlemlerine ait sözleşmelerde, tahsilat vadesinin 180 günden fazla olması halinde, vade süresinin bitiminden itibaren 90 gün ek süre verilmiştir.
  • İhracat beyannamesinde belirtilen döviz cinsinden farklı bir dövizin de bankaya yatırılmasına imkan tanınmıştır.
  • Mücbir haller dışında kalan herhangi bir nedenle ihracat bedelini kısmi ya da tamamen yurda getiremeyen ihracatçılara haklı nedenlerinin resmi kayıtlarla belgelendirilmesi durumunda, bu tutarların vergi dairelerince terkin edilebilmesine imkan tanınmıştır.

 

Ek:

  1. Eski ve yeni tebliğ karşılaştırma tablosu
  2. Yeni Tebliğ (Tebliğ No 2019-32/56)
  3. İhracat Bedeli Kabul Belgesi