Türkiye - İsviçre Yüksek Düzeyli İşbirliği Hk.

Sayın Üyemiz,

 

            Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye-İsviçre Yüksek Düzeyli Ticari ve Ekonomik İstişare VIII. Dönem Toplantısının 4 Nisan 2018 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüsnü DİLEMRE eşbaşkanlığında Ankara'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmekte olup, ihracatçılarımızın söz konusu pazarda karşılaştığı sorunlar ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar sorulmaktadır.

 

            Bu itibarla, TİM'e verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere, İsviçre'ye yönelik ihracatınızda varsa karşılaşılan sorunlar ile anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların, ekteki formatta en geç 13 Mart 2018 Salı günü saat 16:00'ya kadar, emrah.ozturk@immib.org.tr adresine gönderilmesini rica ederim.

 

              

Ek: Form